Enne ostu sooritamist meie portaalist, palun tutvuge tingimustega. Probleemide korral püüame leida Teile sobiva lahenduse, kuid on olemas ka rida reegleid, mida nii meie müüjana kui Teie ostjana järgima peame.

1. Üldist

Portaali www.skilly.ee (edaspidi Portaal) omanik on OÜ Muusa Kaubandus (registrikood 14589551), asukohaga Koidu tee 72, Koidu küla, Saue vald 76418. Müügilepingu osapooled on OÜ Muusa Kaubandus ja teine osapool, kelleks võib olla nii juriidiline isik kui eraisik.

2. Müügilepingu ese

Müügilepingu ese on portaali kasutamise pakett juriidilisele isikule või tasuline reklaam ja teenused juriidilisele isikule ja eraisikule (edaspidi teenus).

3. Müügilepingu kehtivus

Müügitingimused kehtivad alates meie Portaalist teenuse eest makstud raha laekumisest Portaali arvelduskontole kuni teenuse kehtivusaja lõpuni.

4.  Teenuse- ja hinnainfo

Teenuste info koos hindadega on esitatud käesolevas lepingu punktis ning lehekülgedel Portaalist Reklaami ja teenuste hinnad ning teenuste lisamisel ostukorvi.  Kõik hinnad on esitatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

Pakettide hinnakiri:
Teenuse nimetus Maksumus Kestvus Lisainfo

Pakett Lihtne

50 EUR 1 kuu Juriidiline isik saab lisada piiramatu arv kuulutusi ja vaadata teiste jäetud kuulutusi kuu aja jooksul. Paketi kehtivusaja möödudes jääb isiku konto ja sellele sissepääs alles, kuid ta ei saa enam vaadata ja lisada kuulutusi.  5 päeva enne  paketi lõppemist saab isik teate lepingu aegumise kohta. Paketi pikendamine on vabatahtlik.
Pakett Nutikas 100 EUR 3 kuud Juriidiline isik saab lisada piiramatu arv kuulutusi ja vaadata teiste jäetud kuulutusi.  Lisaks ühe kuulutuse esiletõstmine nädal aega või üks ettevõtet tutvustav reklaam. Reklaami asukoht sõltub vabade pindade olemasolust. Paketi kehtivusaja möödudes jääb isiku konto ja sellele sissepääs alles, kuid ta ei saa enam vaadata ja lisada kuulutusi.  5 päeva enne  paketi lõppemist saab isik teate lepingu aegumise kohta. Paketi pikendamine on vabatahtlik.
Pakett Parim 500 EUR 1 aasta Juriidiline isik saab lisada piiramatu arv kuulutusi ja vaadata teiste jäetud kuulutusi. Lisaks viie kuulutuse esiletõstmine nädal aega või viis ettevõtet tutvustavat reklaami. Reklaami asukoht sõltub vabade pindade olemasolust, kuid esmasjärjekorras eelistatakse aastase paketi kliente reklaami asukoha broneerimisel. Paketi kehtivusaja möödudes jääb isiku konto ja sellele sissepääs alles, kuid ta ei saa enam vaadata ja lisada kuulutusi.  5 päeva enne  paketi lõppemist saab isik teate lepingu aegumise kohta. Paketi pikendamine on vabatahtlik.
Reklaami hinnakiri:
Reklaami asukoht Kestvus/Maksumus Lisainfo
Nädal Kuu
Esilehe uudiste blokk 100 EUR 250 EUR Esilehe ülemises osas asuv suur reklaamipind, mis juhatatab sisuturunduse artikli juurde, kust omakorda on võimalik suunata juriidilisele isiku või eraisiku sotsiaalmeedia- või kodulehele.
Esilehel paremal asuv liikuv bänner 50 EUR 150 EUR Arvutivaates esilehel paremal ning telefonis esilehe keskosas asuv liikuv bänner. Korraga kuvatakse kolm reklaami, millest igaühte näidatakse korraga 7 sekundit. Reklaamil klikkides juhatatakse juriidilisele isiku või eraisiku sotsiaalmeedia- või kodulehele.
Sisulehel vasakul asuv pilt 50 EUR 150 EUR Arvutivaates sisulehe vasakul üleval ning mobiili vaates sisulehe allosas kuvatav pilt, millel klikkides juhatatakse juriidilisele isiku või eraisiku sotsiaalmeedia- või kodulehele.
Sisulehel asuv liikuv bänner 25 EUR 75 EUR Arvutivaates sisulehe vasakul ning telefonis sisulehe allosas asuv liikuv bänner. Korraga kuvatakse kolm reklaami, millest igaühte näidatakse korraga 7 sekundit. Reklaamil klikkides juhatatakse juriidilisele isiku või eraisiku sotsiaalmeedia- või kodulehele.

Teenuste hinnakiri:
Teenuse nimetus Maksumus Lisainfo
CV ja sooviavalduse koostamine 50 EUR Eraisikult suuliselt või kirjalikult saadud andmete alusel CV ja ja kandideerimiseks sobiliku sooviavalduse koostamine.
CV ja sooviavalduse toimetamine 25 EUR Eraisiku koostatud CV ja sooviavalduse toimetamine.
Teenust tutvustav lihtne leht meie kodulehel 50 EUR Lihtsat kodulehte asendav lehekülg meie kodulehel, kuhu saab riputada juriidilist isikut või eraisikut tutvustava info ning pildid. 
Teksti toimetamine ja piltide töötlemine lihtsa lehe jaoks 25 EUR Juriidiliselt isikult või eraisikult saadud teksti toimetamine ning piltide lihtsam töötlemine.

4. Lepingust taganemise kord ning müügilepingu ennetähtaegne lõpetamine

Kui teenuse osutamine on juba alanud ja toimub tõrgeteta, ei ole võimalik lepingust taganeda vastavalt võlaõigusseaduse paragrahv 47 lõike 3 punktile 13.  Samas säilib Teil õigus võtta igal ajal tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks. Selleks palun kirjutage oma soovist info@helg.ee. Raha tasutud teenuse eest sel juhul ei tagastata.

Proovime teha kõik endast oleneva, et Teie tellimus täita, kuid kui mingil põhjusel ei ole võimalik teenust osutada ettenähtud aja jooksul,  teavitame sellest esimesel võimalusel, lõpetame müügilepingu ennetähaegselt ning tagastame kogu tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest. 

Juhul kui teenuse osutamisel esineb tõrkeid, tuleb meid sellest viivitamata teavitada e-posti aadressil info@helg.ee. Kui tõrkeid ei ole võimalik 7 päeva jooksul kõrvaldada, lõpetame müügilepingu ennetähaegselt. Tagastame teenuse kasutamisest ülejääva raha. Näiteks kui kolme kuulist paketti oli võimalik enne tõrkeid kasutada ainult kuu aega, siis makstakse tagasi kuu ajalisest paketist ülejääv summa. Tagastame raha  viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingu lõpetamisest. 

Juhul kui teenuse osutamisel esineb lühiajalisi tõrkeid, pikendatakse müügilepingut tõrgete toimimuse aja võrra.

5. Tellimuse vormistamine

Teenuste tellimiseks tuleb lisada soovitud teenus ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvame ekraanile tasu suuruse, mille saab tasuda pangalingi kaudu. Väljastame Teile automaatse tellimuse kokkuvõtte teatise. Ettevõtetele saadame hiljem eraldi e-posti aadressile arve tellimuse kohta. Eraisikutele saadame arve soovi korral. Oma soovist tuleb teatada  info@skilly.ee.

Portaalis saab läbi turvalise Maksekeskuse kasutada järgmiseid pangalinke:

Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Poraali arvelduskontole.

6. Vastutus

Portaal vastutab Teie ees ning Teie vastutate Portaali ees käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Portaal ei vastuta teenuste osutamiseks vajaliku info õigsuse eest.

Portaal ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest, mis võivad olla seotud teilt saadud info alusel teenuse osutamisega.  

7. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Portaal kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult Portaali teenuste osutamiseks. Teil on õigus nõusolek isikuandmete töötemiseks igal ajal tagasi võtta olenemata lepingu kehtivusajast. Selleks andke oma soovist teada info@helg.ee.

Saadame Teile uudiskirju ning pakkumisi Teie e-maili aadressile ainult juhul, kui olete selleks avaldanud soovi.

Teil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Täpsemalt meie privaatsus- ning küpsisepoliitikast saab lugeda siin.

8. Tingimuste muutmine

Portaalil on õigus portaali parema ja turvalisema kasutamise huvides käesoleva lepingu tingimusi muuta ning täienda.

Kui te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Portaali ja Teie vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevat lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

Käesolevad müügitingimused kehtivad alates 01.11.2019.